Tag: Dariusz Pawłyszcze

0 (0)">
Komentarze i opinie

Okiem sędziego: Dyrektor Pawłyszcze prosi (pokornie?) 0 (0)

http://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,24406118,resort-sprawiedliwosci-do-prezes-so-w-radomiu-prosze-rozwazyc.html Ważny dyrektor z jeszcze ważniejszego departamentu ministerstwa sprawiedliwości prosi prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu o rozważenie odwołania z funkcji przewodniczących dwóch sędziów. Chciałoby się rzec: Pokornie prosi…Chyba jednak nie… Kilka dni temu pisałem oDalej