Tag: Danuta Kuroń

5 (2)">
Państwo, Publicystyka

Danuta Kuroń: Refleksja nad wyjętą spod prawa granicą polsko-białoruską w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 5 (2)

Czterdzieści lat temu rządzący PRL uznali, że powstała sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu państwa, co uzasadnia zastosowanie środków nadzwyczajnych. Stan wojenny przygotował sztab składający się z aparatu partyjnego oraz funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej.Dalej