Tag: C 624/18

0 (0)">
Dokumenty

Jak Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego widzi siebie i co powinien zrobić Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi 0 (0)

Na internetowej stronie Sądu Najwyższego ukazał się komunikat o publikacji podjętej 13 maja 2019 r. Uchwały Zgromadzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zawierającej „Stanowisko Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w przedmiocie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UniiDalej