Tag: C-148/22

0 (0)">
Poza działami

TSUE: administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne 0 (0)

W wyroku w sprawie C-148/22 wydanym 28 listopada 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że „W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniającychDalej