Tag: C‑624/18

0 (0)">
Dokumenty

Pełny tekst Opinii Rzecznika generalnego TSUE z 27 czerwca 2019 r. w sprawach połączonych C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18 0 (0)

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO EVGENIEGO TANCHEVA przedstawiona w dniu 27 czerwca 2019 r.(1) W sprawach połączonych C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18 A.K. (C‑585/18) przy udziale: Krajowej Rady Sądownictwa oraz CP (C‑624/18) DO (C‑625/18) przeciwko Sądowi Najwyższemu (C‑624/18 i C‑625/18) przy udziale: ProkuratoraDalej