Tag: Biuro RPO

0 (0)">
Poza działami

Barbara Imiołczyk, Agnieszka Jędrzejczyk, Aneta Kosz: Nieurzędowy raport ze skarg, rozmów, spotkań z RPO Adamem Bodnarem 0 (0)

To nie jest urzędowy raport z działań RPO podejmowanych w czasie pięcioletniej kadencji. To sprawozdanie dla obywatelek i obywateli oraz dla organizacji pozarządowych, które wysunęły w 2015 r. kandydaturę Adama Bodnara na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. To nie były zwykłe czasy, zwykłaDalej