Tag: Bartłomiej Przymusiński

0 (0)">
Państwo

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wysyła 16 sierpnia do Komisji Europejskiej swoje sprawozdanie z wykonania przez Polskę wyroków TSUE 0 (0)

Dziś mija termin, jaki wyznaczyła polskim władzom Komisja Europejska do poinformowania, jakie środki podjęto w celu wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości z 14 i 15 lipca 2021 r. „Polskie władze przez miesiąc wykonały tylko pozorowane działania, działając według zasady pięćDalej

4.8 (4)">Przemysław Radzik. wikipedia.org
Poza działami

Czy wicerzecznik Radzik ścigając sędzię za wejście w skład państwowej komisji ds. pedofilii, szydzi, kpi czy o drogę pyta? 4.8 (4)

2 października na internetowej stronie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnychego ukazał się jego komunikat „Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie sędzi Sądu Okręgowego w Częstochowie”: Publikujemy komunikat RzecznikaDalej