Tag: Bartłomiej Przymusiński

3.3 (6)">
Komentarze i opinie

Bartłomiej Przymusiński: Komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie sędzi Moniki Frąckowiak 3.3 (6)

Kontekst pytania prawnego: sędzia Monika Frąckowiak została oskarżona przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. Prezes Izby Dyscyplinarnej wskazał właściwy do rozpoznania sprawy sąd dyscyplinarny. Sędzia Monika Frąckowiak złożyła pozew o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego Prezesa Izby Dyscyplinarnej,Dalej