Tag: Anna Rakowska

0 (0)">
Państwo, Poza działami

Anna Rakowska: Przywracanie praworządności w sądownictwie – stan obecny, oczekiwania i propozycje rozwiązań 0 (0)

Propozycje rozwiązań dotyczących postępowań oraz rzeczników dyscyplinarnych, delegacji sędziów, Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesów oraz wiceprezesów sądów oraz neosędziów przedstawia w konstytucyjny.pl prof. Anna Rakowska z WPiA UŁ. „Gmach” polskiego wymiaru sprawiedliwości trzęsie się w posadach.Dalej