Tag: Andrzej Zoll

0 (0)">
Trybunał

Czy Trybunał Konstytucyjny ma przyszłość? Debata KOD-Małopolskie: S. Gregorczyk-Abram, S. Patyra, P. Tuleja, A. Zoll w KOD Mi F. Zoll (zapis video) 0 (0)

3 maja małopolski Komitet Obrony Demokracji zorganizował internetową debatę nad teraźniejszością i przyszłością Trybunału Konstytucyjnego. Do dyskusji zaproszono mec. Sylwię Gregorczyk-Abram z Inicjatywy Wolne Sądy, prof. Sławomira Patyrę z WPiA UMC-S, prof. Piotra Tuleję zDalej

0 (0)">
Trybunał

List b. prezesów Trybunału Konstytucyjnego do sędziów Trybunału czynnych i w stanie spoczynku w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Jerzemu Stępniowi 0 (0)

Warszawa, 28 listopad 2017 Sz. Państwo Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego W stanie czynnym i w stanie spoczynku Trybunał Konstytucyjny Warszawa, al. Szucha 12 A 00-918 Warszawa Oświadczenie w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w Trybunale Konstytucyjnym przeciwkoDalej