Tag: Andrzej Rzepliński

Poza działami

Pelikán dla Rzeplińskiego

12 grudnia 2018 w auli im. Vaclava Havla na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Paleckiego w Ołomuńcu odbyło się wręczenie profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu przyznawanej przez dwumiesięcznik „Listy” Nagrody Pelikana 2018. Wyrażono w ten sposób uznanie dlaDalej