Tag: Andrzej Herbet

5 (7)">
Poza działami

Marek Safjan jest osobą niezwykle prawą, o nieposzlakowanej reputacji i najwyższej próby charakterze – prof. Andrzej Herbet, KUL 5 (7)

Na internetowej stronie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) ukazało się 31 lipca „Ponownie zamieszczone oświadczenie Dziekana WPPKiA” następującej treści: W związku z ostatnimi publikacjami prasowymi szkalującymi dobre imię Pana Prof.Dalej