Tag: Alina Czubieniak

0 (0)">
Dokumenty

Sędziowie apelacji szczecińskiej o sprawie wszczętej przez rzecznika dyscyplinarnego Piotra Brodniaka przeciwko sędzi Alinie Czubieniak 0 (0)

Uchwała Zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji szczecińskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczętej przez rzecznika dyscyplinarnego Piotra Brodniaka przeciwko sędzi Alinie Czubieniak i zawieszenia wszystkich postępowań dyscyplinarnych Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji szczecińskiej: WyrażaDalej