Tag: Agnieszka Niklas-Bibik

0 (0)">
Dokumenty

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Dolińska – Ficek i Ozimek przeciwko Polsce (skargi nr 49868/19 i 57511/19) – tłumaczenie na język polski 0 (0)

Tłumaczenie i opracowanie wyroku przez Sędzię Sądu Okręgowego Agnieszkę Niklas-Bibik opublikowano na internetowej stronie Stowarzyszenia Sędziów „THEMIS”; tłumaczenie nie ma charakteru oficjalnego, ani profesjonalnego; wyrok dostępny w HUDOC w jednym lub obu językach urzędowych TrybunałuDalej

4.8 (6)">
Poza działami

Agnieszka Niklas – Bibik: Co wynika z ujawnionych list poparcia kandydatów na członków KRS? Subiektywna ocena formalna wykazów sędziów i struktury poparcia kandydatów 4.8 (6)

Jak wynika analizy z przeprowadzonej przez Agnieszkę Niklas – Bibik (sędzię Sądu Okręgowego w Słupsku), listy poparcia dla kandydatów do KRS zawierają nieprawidłowości, przy czym ich ranga i doniosłość jest różna. Niektóre ze stwierdzonych uchybieńDalej