Tag: Adolf Hitler

5 (2)">
Poza działami

Jerzy Kranz: Mały poradnik historyczny na okoliczność wizyty rosyjskich sił pokojowych w rejonie Doniecka i Ługańska(2). Peace for our time. Silva rerum 5 (2)

Zamiast wstępu (Au lieu d’une introduction)1 Doktryna appeasement nie należy zapewne do najjaśniejszych kart polityki europejskiej. Jest ona złudzeniem pokoju i okazuje się tylko kupowaniem czasu, który upływa nieubłaganie. W związku z urzeczywistnieniem przez Federację RosyjskąDalej