Dzień: 2024-07-09

0 (0)">
Poza działami

Marek Safjan o paraliżu przywracania praworządności, o Trybunale Konstytucyjnym, neosędziach i wydanych przez nich wyrokach rozmawia z Judytą Papp – fragmenty 0 (0)

Rozmowa Judyty Papp z prof. Markiem Safjanem, byłym sędzią i prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a ostatnio – sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej została opublikowana w serwisie Money.pl. Monitor udostępnia niektóre fragmenty tego ważnego wywiadu. O paraliżuDalej