Dzień: 2024-07-04

0 (0)">
Państwo

Sądownictwo, prokuratura: odwołania, powołania (odc. 31). Zawieszenie kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wszczęta procedura odwołania kierownictw 6 sądów rejonowych 0 (0)

1.07.2024r. Minister Sprawiedliwości ponownie wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji Prezes i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie. Równocześnie wszczęto procedurę zawieszenia kierownictwaDalej