Miesiąc: styczeń 2024

0 (0)">
Państwo

Dwaj rzecznicy dyscyplinarni ad hoc przejmą sprawy prowadzone przez Piotra Schaba, Przemysława Radzika, Michała Lasotę i Jakuba Iwańca 0 (0)

Minister Sprawiedliwości wyznaczył na stanowiska Rzeczników Dyscyplinarnych Ministra Sprawiedliwości sędziego Grzegorza Kasickiego oraz sędziego Włodzimierza Brazewicza. Zrobił to na podstawie wprowadzonej w art. 112 b u.s.p. instytucji rzeczników Ministra Sprawiedliwości (tzw. „rzecznicy ad hoc”). WskazaniDalej