Dzień: 2023-10-30

0 (0)">
Państwo

Szymon Tarapata, Dominik Zając, Wojciech Górowski, Mikołaj Słomka: Tymczasowe aresztowanie w Polsce. Dlaczego jest źle? Jak powinno być? Analiza KIPK 0 (0)

Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce odbiega od podstawowych standardów wyznaczonych przez polską Konstytucję i umowy międzynarodowe – piszą autorzy obszernej analizy prawnej Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, zredagowanej przez dr. hab. Mikołaja Małeckiego. Jest to kompleksowaDalej