Dzień: 2023-03-16

3 (1)">
Dokumenty

Marzanna A. Piekarska-Drążek do Piotra Prusinowskiego o różnicach pomiędzy etycznym osiąganiem kolejnych szczebli zawodowych w sądownictwie a karierami sędziów powiązanych z neo KRS 3 (1)

Podejmowane są w ostatnich latach usilne próby zniwelowania różnic pomiędzy etycznym osiąganiem kolejnych szczebli zawodowych w sądownictwie, opartym na wiedzy, doświadczeniu, trafności orzeczeń i nieposzlakowanym charakterze sędziego, a nowymi karierami grupy sędziów powiązanych z neoDalej