Dzień: 2022-12-15

0 (0)">
Państwo

Rzecznik Generalny TSUE: Sam udział (neo) KRS w procedurze powoływania sędziów nie może prowadzić do powzięcia wątpliwości co do ich niezawisłości (komunikat i tekst opinii) 0 (0)

Anthony Michael Collins, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE, w swojej opinii wydanej 15 grudnia 2022 r. w sprawach pytań prejudycjalnych przedstawionych przez sądy okręgowe w Katowicach i Krakowie dotyczących dwóch sędzi tych sądów, powołanych naDalej