Dzień: 2022-12-10

0 (0)">
Poza działami

Co o niezależności organów konstytucyjnych państwa (w tym – Rzecznika Praw Obywatelskich) pisał nowy zastępca RPO – dr hab. Wojciech Brzozowski 0 (0)

Wojciech Brzozowski, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, postać mało lub w ogóle nieznana szerszej publiczności, pojawił się w okolicznościach skandalicznego sposobu odwołania dr Hanny Machińskiej z funkcji zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Ma być jej następcą.Dalej

0 (0)">
Dokumenty

Stanowisko HFPC w sprawie projektu zmiany specustawy ukraińskiej – grudzień 2022 0 (0)

Sejm pracuje nad kolejnymi zmianami specustawy, która reguluje sytuację obywateli i obywatelek Ukrainy. Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytycznie ocenia część proponowanych rozwiązań i przygotowała swoje uwagi do projektu zmian. Ograniczenie pomocy w zakwaterowaniu i zapewnieniu wyżywienia  Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, wprowadzonaDalej