Dzień: 2022-12-05

0 (0)">
Państwo

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: Pushbacki na granicy polsko-białoruskiej są rażąco sprzeczne z prawem, orzekł WSA w Warszawie 0 (0)

Sprawa dotyczyła Syryjczyka, który został zatrzymany, a następnie wypchnięty na Białoruś przez Straż Graniczną w listopadzie 2021. W ocenie sądu, postanowienie Komendanta Placówki Straży Granicznej, na podstawie którego dokonano push-backu, jest nieważne. Było wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa (m.in.Dalej