Dzień: 2022-11-20

0 (0)">
Państwo

Lex super omnia: nie protestowaliśmy, gdy w roku 2021 zamrożono zgodnie z prawem i orzecznictwem TK, wynagrodzenia prokuratorów. Teraz sytuacja jest inna 0 (0)

Kategorycznie żądamy podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji materialnej pracowników prokuratury. Bez tej bowiem grupy niemożliwe jest sprawne działanie całej naszej instytucji. Żądamy również natychmiastowego zaprzestania systematycznego obniżania prokuratorskiego wynagrodzenia i powrotu do obowiązujących, ustawowychDalej