Miesiąc: październik 2022

5 (1)">
Dokumenty

Michał Romanowski: Prawo partii rządzącej, czyli o (nie)wykonywaniu przez prezesów sądów prawomocnych wyroków. Dziesiąte wezwanie do Joanny Przanowskiej-Tomaszek 5 (1)

Dziesiąte wezwanie do prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Przanowskiej-Tomaszek w sprawie wykonania prawomocnego orzeczenia sądu nakazującego przywrócić do orzekania Pana sędziego Igora Tuleyę, jest szczególne, bo następuje po wydaniu 15 października 2022 r. przezDalej

0 (0)">
Dokumenty, Poza działami

Michał Romanowski: NeoKRS podżega prezesów sądów powszechnych do niewykonywania wykonalnych i prawomocnych orzeczeń sądów 0 (0)

W opublikowanym 28 października Oświadczeniu prof. Michał Romanowski informuje, że działając w imieniu sędziów Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna złożył  zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków neo-Krajowej rady Sądownictwa. Poniżej – teksty Oświadczenia iDalej