Dzień: 2022-06-30

0 (0)">
Dokumenty, Trybunał

Senat: prezes Julia Przyłębska pisze, byli prezesi – prof. Bohdan Zdziennicki i prof. Andrzej Rzepliński – przyszli, by powiedzieć (stenogram) 0 (0)

Marszałek Tomasz Grodzki: Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku. Tekst informacji zawarty jest w druku nr 604. Marszałek Senatu otrzymaną informacjęDalej