Dzień: 2021-09-29

0 (0)">
Państwo

Sądy uwzględniają zażalenia zatrzymanych przez policję demonstrantów. RPO pyta, co na to Komendant Główny Policji 0 (0)

Policja, przynajmniej w Warszawie, bezzasadnie zatrzymuje uczestników protestów społecznych. Prowadzi to do naruszenia konstytucyjnie chronionej wolności osobistej, a także niedopełnienia obowiązku respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Zwierzchnicy starają się zaś chronićDalej