Dzień: 2021-09-05

0 (0)">
Dokumenty

Michal Bobek, Rzecznik generalny TSUE o przyjęciu orzeczenia sądu niderlandzkiego do wykonania bez tłumaczenia na piśmie na język polski 0 (0)

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 2 września 2021 r.(1) Sprawa C‑338/20 Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polska)] Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości –Dalej