Miesiąc: Maj 2021

0 (0)">
Komentarze i opinie

Słowa Andrzeja Dudy pod adresem RPO nie licują z powagą urzędu Prezydenta RP – Helsińska Fundacja Praw Człowieka 0 (0)

Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie komentarzy Prezydenta RP formułowanych pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa,  6 maja 2021 r. OŚWIADCZENIE Komentarze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej formułowane pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich przyjęliśmy z oburzeniemDalej

5 (2)">
Dokumenty

Trybunał Konstytucyjny nie jest upoważniony do dokonywania samoistnej oceny konstytucyjności przepisów Traktatu o UE – eksperci Fundacji Batorego 5 (2)

Zdaniem Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego Trybunał Konstytucyjny nie jest upoważniony do dokonywania samoistnej oceny konstytucyjności przepisów TUE. Wniosek premiera Morawieckiego zmierza do podważenia zasad, do przestrzegania których Polska zobowiązała się przystępując do Unii Europejskiej.Dalej

0 (0)">
Dokumenty

Jewgienij Tanczew, Rzecznik generalny TSUE: Polska uchybiła zobowiązaniom traktatowym – pełny tekst Opinii w sprawie C-791/19: 0 (0)

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO EVGENIEGO TANCHEVA przedstawiona w dniu 6 maja 2021 r.(1) Sprawa C‑791/19 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środki krajowe ustanawiające system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – PaństwoDalej