Miesiąc: sierpień 2020

0 (0)">
Komentarze i opinie

Paweł Juszczyszyn: sędziowie w Polsce mają obawę, czy za rozstrzygnięcia, wydane w  zgodzie z prawem, nie będą mieli postępowania dyscyplinarnego 0 (0)

29 sierpnia w ramach obchodów Święta Wolności i Demokracji w Gdańsku w 40 rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego, podczas spotkania w Strefie Społecznej obok siedziby Europejskiego Centrum Solidarności z sędzią Pawłem Juszczyszynem, laureatem Obywatelskiej Honorowej OdznakiDalej

4.7 (3)">
Poza działami

Kto powołał A. Gąsior-Majchrowską na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego w Piotrkowie? Rzecznik Schab się oburza, „Iustitia” odpowiada 4.7 (3)

SSP „Iustitia” na swojej stronie internetowej informuje, że sędzia Anna Gąsior-Majchrowska Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim wykonała polecenie rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika, który 03.08.2020 na piśmie zwrócił się do lokalnych rzecznikówDalej