Dzień: 2020-06-09

0 (0)">
Poza działami

O czym nie wie prokuratura: Sędzia nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania, do których był ustawowo uprawniony 0 (0)

Sąd Najwyższy (Izba Dyscyplinarna – przyp. red.) nie podzielił stanowiska, jakoby sędzia zezwalając przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalenie obrazu i dźwięku podczas posiedzenia Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie ogłaszając orzeczenie uwzględniające zażalenie naDalej