Dzień: 2020-06-07

0 (0)">
Dokumenty

Oświadczenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów IAJ w sprawie wniosku o pozbawienie sędziego Igora Tulei immunitetu 0 (0)

Oświadczenie prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, reprezentującego 92 krajowe stowarzyszenia sędziów, działające na rzecz praworządności i prawa stron do rozstrzygania sporów przez sędziów niezależnych i chronionych przed naciskami. Oświadczenie to ma pełne poparcie Komitetu Zarządzającego wDalej