Dzień: 2020-06-02

4 (4)">
Trybunał

Trybunał Konstytucyjny ustami Julii Przyłębskiej orzekł, że wątpienie w bezstronność Kamila Zaradkiewicza jako sędziego powołanego przez neoKRS jest sprzeczne z Konstytucją 4 (4)

2 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego dotyczącego „wniosku o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa” (zgodnieDalej

5 (1)">
Poza działami

Rzecznik generalny TSUE proponuje oddalenie skargi Węgier i Polski o stwierdzenie nieważności dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych 5 (1)

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Campos Sánchez-Bordona zaproponował, by Trybunał oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi o stwierdzenie nieważności dyrektywy wzmacniającej prawa pracowników delegowanych. Prawodawca Unii, w świetle rozwoju rynków pracy Unii poDalej