Dzień: 2020-04-24

5 (1)">Ryszard Piotrowski. Foto: Adrian Grycuk. Wikipedia.org
Legislacja

Ryszard Piotrowski: Ustawa o głosowaniu kopertowym stwarza zagrożenie dla tej wartości konstytucyjnej, jaką stanowi prawo obywateli do udziału w rzetelnych wyborach Prezydenta RP 5 (1)

1. Ustawa jest w całości niezgodna z: ––art. 2 [Konstytucji], w zakresie, w jakim narusza zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa oraz zasady przyzwoitej legislacji, ––art. 5, w zakresie, w jakim sprowadza niebezpieczeństwo zakażenia SARS-CoV-2,Dalej

5 (3)">
Trybunał

Z ubolewaniem obserwujemy kolejne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, których jakość stanowi obrazę dla polskiego konstytucjonalizmu – Eksperci Prawni Fundacji Batorego 5 (3)

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego opublikował Stanowisko dotyczące rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia. Według członków Zespołu pogląd prawny przedstawiony przez Trybunał Konstytucyjny jest błędny z punktu widzenia przepisów i norm Konstytucji, aDalej