Dzień: 2019-12-31

5 (3)">Przemysław Radzik. wikipedia.org
Dokumenty

Rzeczniku Radzik, ostrożnie z postępowaniami przeciwko Krystianowi Markiewiczowi – ostrzega Adam Bodnar 5 (3)

Komunikat opublikowany w serwisie internetowym Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych skłonił Rzecznika Praw Obywatelskich do zainteresowania się sprawą działania Przemysława Radzika, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Krystiana Markiewicza.Dalej