Dzień: 2019-12-04

0 (0)">
Trybunał

Czy nie znajduje pani prezes nic niestosownego…? Pytania w załączniku do pisma dr. hab. Jarosława Wyrembaka do senatora Aleksandra Pocieja 0 (0)

3 grudnia senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji miała wysłuchać podczas posiedzenia informacji prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej dotyczącej bieżącej sytuacji w Trybunału Konstytucyjnego. Posiedzenie było efektem listu, jaki do przewodniczącego Komisji, senatora AleksandraDalej

5 (2)">
Poza działami

Dunja Mijatović – Komisarz Praw Człowieka RE wyraziła zaniepokojenie działaniami rzeczników dyscyplinarnych przeciwko sędziom Markiewiczowi i Juszczyszynowi 5 (2)

KOMISARZ PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY DUNJA MIJATOVIĆ RAPORT PO WIZYCIE W POLSCE W DNIACH 11 – 15 MARCA 2019 R. „48. Komisarz jest również zaniepokojona licznymi otrzymanymi doniesieniami dotyczącymi wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom i prokuratoromDalej

5 (1)">
Państwo

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w związku działaniami władz polskich po wydaniu wyroku TSUE i straszliwa zemsta rzecznika Schaba 5 (1)

Po manifestacjach poparcia dla sędziów sądów powszechnych, mających odwagę wydawać niezależne od oczekiwań władzy i jej plenipotentów w aparacie ścigania nieprawomyślności sędziowskiej Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, organizatora niedzielnych wystąpień, przedstawił 3 grudnia swoje Stanowisko:Dalej