Miesiąc: listopad 2019

3.7 (3)">
Dokumenty

Konieczne jak najszybsze rozstrzygnięcie statusu ustrojowego organu funkcjonującego obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa – uchwała sędziów SO we Wrocławiu 3.7 (3)

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 29.11.2019 r. Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 29.11.2019 r. W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii EuropejskiejDalej

5 (3)">
Komentarze i opinie

Furia szczerbatej władzy: Wicerzecznik Lasota ściga niezawisłego sędziego Juszczyszyna, którego prezes Nawacki pośpiesznie zawiesza 5 (3)

29 listopada rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab powiadomił świat o tym, że jego zastępca Michał Lasota „wszczął postępowanie dyscyplinarne” przeciwko Pawłowi Juszczyszynowi, sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie, a wedle nomenklatury tego dzielnego zespołu „obwinionemu Pawłowi J.” Dalej

5 (1)">
Poza działami

Piotr Bogdanowicz: Wszystkie sądy, w których powołaniu uczestniczy Krajowa Rada Sądownicza, muszą spełniać standardy określone w wyroku TSUE z 19 listopada 5 (1)

W analizie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opracowanej dla forumIdei Fundacji Batorego dr hab. Piotr Bogdanowicz (adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Zespołu Ekspertów Prawnych FundacjiDalej