Dzień: 2019-10-22

0 (0)">
Dokumenty

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów pragnie wyrazić swoją głęboką troskę o stan praworządności i niezależności sędziowskiej w Polsce (Gaetano Pagone do Andrzeja Dudy) 0 (0)

List otwarty Gaetano T. Pagone Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) do Prezydenta RP Andrzeja Dudy List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Prezydencie. Piszę do pana jako Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ), aby, takDalej