Dzień: 2018-03-14

0 (0)">
Dokumenty

Odpowiedź na Kompendium Białej Księgi w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości przedstawione przez rząd polski dla KE 0 (0)

Niniejsza odpowiedź na kompendium Białej Księgi, przedstawionej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Europejskiej, została przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w celu przedstawiania rzetelnego obrazu reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzanych od ponad dwóch i półDalej