Dzień: 2017-11-03

0 (0)">
Poza działami

Trybunał Sprawiedliwości UE: Przeniesienie statutowej siedziby Polbudu do Luksemburga nie oznacza automatycznego wykreślenia z KRS 0 (0)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w wyroku z 25 października, że państwa członkowskie nie mogą nałożyć obowiązku przeprowadzenia likwidacji na spółki pragnące przenieść swoją statutową siedzibę do innego państwa członkowskiego. Przeniesienie statutowej siedziby takiej spółki,Dalej