Miesiąc: Marzec 2017

Trybunał

P. Rachtan: Pożegnanie z Trybunałem

Szanowni,*) dziś definitywnie ustaje mój formalny związek z Trybunałem Konstytucyjnym, o czym informowałem przed trzema miesiącami, gdy 20 grudnia złożyłem wypowiedzenie. Miałem zamiar pożegnać instytucję i pracujące w Trybunale osoby konwencjonalnym podziękowaniem, uprzejmościami, zachowaniem wDalej