Autor: Redakcja

0 (0)">
Poza działami, Trybunał

RPO we wniosku o wyłączenie Krystyny Pawłowicz: Jej słowa nie są godne jakiejkolwiek osoby pełniącej urząd władzy i zaufania publicznego 0 (0)

Ponowny wniosek o wyłączenie sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz RPO uzasadnia określeniem przez nią jako „agresję” i „bezczelną gangsterkę” orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości  o zabezpieczeniu roszczenia Czech wobec Polski w sprawie kopalni Turów. A wiceprezeskę TSUEDalej

0 (0)">
Publicystyka

Piotr Uziębło: Odpowiedzialność za niekonstytucyjne ograniczenia praw i wolności jednostki w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 0 (0)

Artykuł prof. Piotra Uziębły, opublikowany w pierwszym tegorocznym numerze Przeglądu Konstytucyjnego, stanowi próbę odpowiedzi na dwa istotne pytania. Pierwszym jest dokonanie analizy zgodności z Konstytucją RP rozwiązań przewidzianych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeńDalej