Autor: Redakcja

0 (0)">
Poza działami

Marek Safjan o paraliżu przywracania praworządności, o Trybunale Konstytucyjnym, neosędziach i wydanych przez nich wyrokach rozmawia z Judytą Papp – fragmenty 0 (0)

Rozmowa Judyty Papp z prof. Markiem Safjanem, byłym sędzią i prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a ostatnio – sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej została opublikowana w serwisie Money.pl. Monitor udostępnia niektóre fragmenty tego ważnego wywiadu. O paraliżuDalej

0 (0)">
Państwo

Sądownictwo, prokuratura: odwołania, powołania (odc. 31). Zawieszenie kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wszczęta procedura odwołania kierownictw 6 sądów rejonowych 0 (0)

1.07.2024r. Minister Sprawiedliwości ponownie wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji Prezes i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie. Równocześnie wszczęto procedurę zawieszenia kierownictwaDalej