Uchwała Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych

0
(0)

Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na wolne stanowiska sędziowskie, odracza opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Wojskowych Sądów Garnizonowych: w Lublinie, Olsztynie oraz Szczecinie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezależnego i niezawisłego sądu (połączone sprawy o sygn. C-585/18, C-624/18 i C-625/18).

Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych identyfikuje się z argumentacją przedstawioną w uchwałach podejmowanych w tym przedmiocie przez organy samorządu sędziowskiego w całej Polsce.

Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych przypomina, że zgodnie z treścią art. 10 § 3 pkt 1 oraz art. 23 § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U.2018.1921 z późn. zm.) to w jego wyłącznej kompetencji pozostaje przekazanie wszystkich zgłoszonych kandydatur (ze wskazaniem liczby uzyskanych głosów) Krajowej Radzie Sądownictwa, za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości.

Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych zobowiązuje Przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych do:

1) Opublikowania niniejszej uchwały w terminie 7 dni na stronie internetowej Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

2) Przedstawienia uchwały w terminie 7 dni do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments