Uchwała sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do awansu

0
(0)

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej, w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na zwolnione stanowiska sędziowskie, odracza opiniowanie kandydatów, przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w dniu 26 czerwca 2019 r., do objęcia urzędu sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Okręgowego  w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie  do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa (postępowania toczące się między innymi pod sygnaturami C-585/18, C-624/18, C-625/18), podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w Uchwale nr 1 z dnia 12 grudnia 2018r. oraz w Uchwale nr 1 z dnia 14 maja 2019r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej zwraca się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie o:

  • ·opublikowanie niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów apelacji warszawskiej leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;
  • ·przedstawienie uchwały do wiadomości: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.

Mając na względzie treść niniejszej uchwały oraz art. 58 par. 2 i 4 u.s.p. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej zwraca się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie o nieprzedstawianie Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur na stanowiska sędziowskie obwieszczone przez Ministra Sprawiedliwości w Monitorach Polskich z 2018 roku i 2019 roku objętych porządkiem obrad Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej na zebraniu w dniu 26 czerwca 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments