Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z 18 czerwca 2019 r. wyrażające dezaprobatę dla działań kierującego Sądem Apelacyjnym w Katowicach sędziego Witolda Mazura

0
(0)

UCHWAŁA NUMER II

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 18 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie czynności zmierzających do kontynuowania procedur nominacyjnych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej wyraża dezaprobatę dla działań kierującego Sądem Apelacyjnym w Katowicach sędziego Witolda Mazura, który – wbrew podjętym przez Zgromadzenie uchwałom numer I i numer II z dnia 14 stycznia 2019 roku i mimo wyrażonego w podjętej przez Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2019 roku uchwale numer I potępienia go za zignorowanie tych uchwał – ponownie podejmuje próbę doprowadzenia do zaopiniowania przez Zgromadzenie kandydatów na wakujące stanowiska sędziowskie mimo tego, że nie zapadł jeszcze wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności ukształtowania pełniącego obecnie rolę Krajowej Rady Sądownictwa organu z prawem Unii Europejskiej.

UCHWAŁA NUMER III

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 18 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie niewykonania przez sędziego Witolda Mazura

uchwał Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej ze zdumieniem i z oburzeniem konstatuje, że kierujący Sądem Apelacyjnym w Katowicach sędzia Witold Mazur nie wykonał podjętych w dniu 12 kwietnia 2019 roku uchwał numer I i numer II Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, które zobowiązywały go do wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości z żądaniem odwołania z delegacji do orzekania w Sądzie Apelacyjnym sędziego Arkadiusza Cichockiego oraz do podjęcia kroków zmierzających do rozwiązania stosunku pracy z asystentem sędziego                           , a nadto zignorował podjętą przez to Zebranie uchwałę numer III, obligującą go do zamieszczenia uchwał numer I i numer II na stronie internetowej Sądów Apelacyjnego oraz do przesłania ich odpisów Ministrowi Sprawiedliwości.

Takie postępowanie sędziego Witolda Mazura Zgromadzenie uznaje za przejaw lekceważenia samorządu sędziowskiego i zdecydowanie je potępia.

 

UCHWAŁA NUMER I

ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH

Z DNIA 12 KWIETNIA 2019 ROKU

w sprawie delegowania do orzekania w Sądzie Apelacyjnym Katowicach SSO Arkadiusza Cichockiego

 W związku z pojawieniem się w mediach informacji o niewłaściwym postępowaniu SSO Arkadiusza Cichockiego i wobec braku z jego strony wiarygodnego im zaprzeczenia Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach uważa za niepożądane, by pełnił on w tym Sądzie w ramach udzielonej mu przez Ministra Sprawiedliwości delegacji czynności orzecznicze, i wzywa go do niezwłocznego dobrowolnego ustąpienia z delegacji. Na wypadek gdyby wezwaniu temu sędzia Arkadiusz Cichocki nie uczynił zadość, Zebranie obliguje kierującego Sądem Apelacyjnym w Katowicach sędziego Witolda Mazura do wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości z żądaniem odwołania go z delegacji.

 UCHWAŁA NUMER II

ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH

Z DNIA 12 KWIETNIA 2019 ROKU

w sprawie konsekwencji niegodnego postępowania asystenta sędziego

 Po ujawnieniu się informacji, że zatrudniony w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach na stanowisku asystenta sędziego Jakub Kalus brał czynny udział w publicznym wieszaniu na szubienicach portretów polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego, Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach dalsze jego zatrudnianie w tym charakterze uznaje za niedopuszczalne i zobowiązuje prezesa Sądu Apelacyjnego do podjęcia kroków zmierzających do niezwłocznego rozwiązania z nim stosunku pracy.

 UCHWAŁA NUMER III

ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH

Z DNIA 12 KWIETNIA 2019 ROKU

w sprawie upowszechnienia uchwał numer I i numer II

 Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach zobowiązuje Przewodniczącego Zebrania do zamieszczenia tekstu podjętych uchwał na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz do przesłania ich odpisów Ministrowi Sprawiedliwości.

 

UCHWAŁA NUMER IV

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 18 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie podania uchwał do publicznej wiadomości

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej zobowiązuje Przewodniczącego Zgromadzenia do zamieszczenia tekstów podjętych uchwał numer I, numer II i numer III na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz do przesłania ich odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości (Prokuratorowi Generalnemu), Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, prezesom sądów rejonowych Apelacji Katowickiej, Forum Współpracy Sędziów, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i Opolu oraz mediom, a nadto odpisu uchwał numer I i numer II Komisji Europejskiej i Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa oraz odpisu uchwały numer I Ambasadorowi Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce.

Zgromadzenie obliguje jednocześnie Przewodniczącego Zgromadzenia do poinformowania Kolegium Sądu Apelacyjnego, na jego najbliższym posiedzeniu, o zrealizowaniu zawartego w zdaniu pierwszym zobowiązania. W razie niewykonania przez niego tego zobowiązania Zgromadzenie do uczynienia tego upoważnia SSA Roberta Kirejewa.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments