Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym (choć nie ją głosowano w Sejmie) to kolejny krok w stronę polexitu

0
(0)

Stanowisko „Themis” z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o SN

Stowarzyszenie Sędziów „Themis” wyraża najwyższą dezaprobatę w związku z przyjętą dzisiaj przez Sejm dziewiątą nowelizacją ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Zmiana ta wyklucza możliwość sądowej kontroli legalności działań organu pełniącego obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących wyboru przedstawianych Prezydentowi kandydatów na sędziów SN, a także powoduje umorzenie wszczętych już postępowań w tym zakresie, które toczą się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Omawiana nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym narusza prawo do sądu, oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego wynikające z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji, art. 6 ust. 1 i art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jest to przykład legislacji, która narusza zarówno zobowiązania Polski wynikające z zawartych przez nią traktatów międzynarodowych, jak i postanowienia Konstytucji RP.

Biorąc pod uwagę, że wyłączenie możliwości sądowej kontroli i umorzenie toczących się postępowań dotyczy wyłącznie procedury konkursowej do Sądu Najwyższego, przy równoczesnym zachowaniu kontroli sądowej w odniesieniu do konkursów na sędziów sądów powszechnych i administracyjnych aż nadto czytelne staje się, że właściwym celem nowelizacji jest umorzenie postępowania w przedmiocie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia wstępnego, jakie toczy się wskutek wystąpienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej. W tym kontekście nowelizacja narusza również art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Omawiana nowelizacja wpisuje się w ciąg działań polityków i upolitycznionych organów państwa, które – kwestionując skuteczność orzecznictwa Trybunału Luxemburskiego – podważają istotę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przykładami tego typu działań są prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych postępowania wyjaśniające wobec sędziów sądów powszechnych którzy wystąpili z pytaniami prejudycjalnymi, czy wniosek Ministra Sprawiedliwości do TK z 5 października 2018 r. o zbadanie konstytucyjności art. 267 TFUE w zakresie w jakim umożliwia on TSUE badanie zgodności z prawem Unii Europejskiej polskich „reform” sądowych.

Ponieważ opisana nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, jako podważająca podstawowe wartości na których jest zbudowana europejska wspólnota, jest kolejnym krokiem w stronę faktycznego polexitu, jako sędziowie europejscy, czujemy się w obowiązku poinformować Polaków, że ich status jako obywateli Unii Europejskiej staje się zagrożony. Wyrażamy przekonanie, że ewentualne wystąpienie Polski z Unii Europejskiej, niezależnie od negatywnych skutków politycznych, społecznych i gospodarczych, pociągnie za sobą znaczące obniżenie poziomu ochrony praw i wolności osobistych w Polsce.

Wzywamy obywateli do zapoznania się z dostępną na stronie sejmu imienną listą posłów, którzy głosowali za przyjęciem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Polacy mają prawo wiedzieć, kto w sposób ostentacyjny narusza podstawowe zasady prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej i na terenie Unii Europejskiej, narażając w ten sposób nasz kraj na polexit.

Stowarzyszenie Sędziów „Themis”

Od Redakcji Monitora: Chodzi, oczywiście, o poselski projekt zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, który niespodziewanie zastąpił (pod tym samym numerem druku 3396, 3396-A, żeby nie wywoływać zbędnego bałaganu) równie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Żeby sprawa tej legislacji była bardziej groteskowa, „Głosowanie nr 47 na 80. posiedzeniu Sejmu, dnia 26-04-2019 r. o godz. 01:30:03” obejmowało „Pkt 38. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw”, podczas gdy dokument przyjęty w tym głosowaniu nosi tytuł „USTAWA z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych”

Jak się okazuje, pod numerem druku sejmowego można by przegłosować jadłospis sejmowej restauracji.

Dla ułatwienia – przedstawiamy wyniki głosowania (zbiorcze i indywidualne)

glosowanie ust o SN 26 kwietnia
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments