Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów. Raport KOS

0
(0)

Nowy model postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów został wprowadzony nowelizacją ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym), która weszła w życie 3 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z nowym prawem system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów został poddany całkowitej i niemal nieograniczonej kontroli Ministra Sprawiedliwości, będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym. Obecnie to MS powierza obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego oraz powołuje i odwołuje Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego dwóch zastępców, może wnioskować o wszczęcie postępowania przeciwko wybranemu sędziemu oraz zgłaszać sprzeciw, gdy postępowanie zostanie umorzone. Może też wyznaczyć do prowadzenia sprawy dyscyplinarnej przeciwko sędziemu specjalnego rzecznika dyscyplinarnego, którym w niektórych sytuacjach może być prokurator.

U podstaw nacisków podejmowanych wobec prokuratorów leży wprowadzenie nowych regulacji kształtujących ustrój prokuratury, przyjętych ustawą z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze. Przepisy wprowadzające umożliwiły degradację blisko 1/3 prokuratorów (113 prokuratorów) z dwóch najwyższych szczebli prokuratury. Przyjęto arbitralny tryb przewidujący, że to Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski dokona wyboru osób, które zostaną powołane na stanowiska prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz prokuratur regionalnych, przy czym decyzja o ich powołaniu zostanie, na jego wniosek, podjęta przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Osoby, które nie zostały objęte wnioskiem Prokuratora Krajowego, decyzją Prokuratora Generalnego zostały przeniesione na inne stanowiska służbowe w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Niepokorni prokuratorzy byli i są delegowani bez ich zgody, do innych jednostek, z reguły niższego szczebla, także w miastach odległych od ich miejsca zamieszkania. Polepszenie organizacji pracy stanowi jedynie pretekst tych szykan. W kilku przypadkach delegacje dotyczyły prokuratorów (w tym członków LSO), których najbliżsi wymagali ich ciągłej opieki.

Raport (dostępny także w wersji angielskiej) wymienia nazwiska szykanowanych sędziów i prokuratorów oraz środki, które są wobec nich stosowane.

Raport-KOS_pl

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments