Sędziowie apelacji szczecińskiej o sprawie wszczętej przez rzecznika dyscyplinarnego Piotra Brodniaka przeciwko sędzi Alinie Czubieniak

0
(0)

Uchwała Zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji szczecińskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczętej przez rzecznika dyscyplinarnego Piotra Brodniaka przeciwko sędzi Alinie Czubieniak i zawieszenia wszystkich postępowań dyscyplinarnych

Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji szczecińskiej:

  1. Wyraża wsparcie dla sędziego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Aliny Czubieniak, poddanej procedurze postępowania dyscyplinarnego za wydane orzeczenie.
  2. Krytycznie ocenia decyzję rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Piotra Brodniaka o przedstawieniu sędzi Alinie Czubieniak zarzutu, odnoszącego się do treści wydanego przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim z jej udziałem orzeczenia.
  3. Negatywnie ocenia skazanie sędziego Aliny Czubieniak przez nowo powołaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego na karę dyscyplinarną za wydanie słusznego i sprawiedliwego orzeczenia, uznaje za niegodne i nieuprawnione ingerowanie w sferę orzeczniczą sądów poprzez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych i orzekanie kar dyscyplinarnych za treść orzeczeń. Uważa takie postępowanie za niedopuszczalną ingerencję w sferę orzeczniczą sądów, a w efekcie zamach na niezależność sądów i niezawisłość sędziów, zagrażający fundamentom demokratycznego państwa prawnego.
  4. Wyraża sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasotę i Przemysława Radzika w stosunku do sędziów przy instrumentalnym wykorzystaniu przepisów odnoszących się do postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, w tym z powodu zadania pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, publicznych wypowiedzi w kwestiach praworządności i aktywności edukacyjnej.
  5. Wyraża opinię, że powołane wyżej działania są podejmowane wyłącznie w celu zastraszenia sędziów i zmuszenia ich do milczenia.
  6. W związku z powyższym wzywa Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasotę i Przemysława Radzika do rezygnacji z pełnionych funkcji.
  7. Wobec podnoszenia przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w pytaniach prejudycjalnych sądów powszechnych zastrzeżeń co do zgodności z unijnym prawem modelu postępowania dyscyplinarnego sędziów oraz wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom Polski jako państwa członkowskiego, wynikającym z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, poprzez ukształtowanie nowego systemu dyscyplinarnego sędziów, wzywa wszystkie organy prowadzące wszczęte na bazie kwestionowanych przepisów postępowania dyscyplinarne wobec sędziów do zawieszenia tych postępowań do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stosownych orzeczeń.

SSP „Iustitia”

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments