Uchwały Kolegium Sądu Najwyższego i pełnego składu Izby Dyscyplinarnej

0
(0)
10 kwietnia 2019 r.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. na Kolegium Sądu Najwyższego zapadły dwie uchwały w sprawie wystąpienia do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego z żądaniem podjęcia czynności wyjaśniających wobec Sędziów Sądu Najwyższego.

Pierwsza z uchwał dotyczy podejrzenia popełnienia przez SSN Małgorzatę Manowską przewinienia służbowego, polegającego na pełnieniu funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, pomimo sprzeciwu wyrażonego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Druga dotyczy czynności wyjaśniających w związku z podejrzeniem popełnienia przewinienia służbowego oraz uchybienia godności urzędu  przez SSN Aleksandra Stępkowskiego w związku z wydanym przez Niego w dniu 8 marca 2019 r. postanowieniem co do istoty sprawy bez dysponowania aktami sprawy (sprawa z odwołania sędziego Waldemara Żurka).

sn.pl

Pełny skład Izby Dyscyplinarnej podjął 10 kwietnia uchwałę na pytania prawne II DSI 54/18

Czy osoba, która została powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w następstwie procedury zainicjowanej obwieszczeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanym bez kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów oraz na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w zakresie udziału w niej sędziów w wyniku wyboru przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej piętnastu sędziów w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3 ze zm.), jest osobą nieuprawnioną do orzekania w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. oraz czy skład orzekający sądu, w którym zasiada taka osoba, jest sądem nienależycie obsadzonym w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k., jak też, czy udział takiej osoby w składzie sądu narusza wynikające z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) prawo do sądu ustanowione ustawą, polegające na powołaniu na urząd sędziego w wyniku procedury obarczonej naruszeniami prawa?

Sędziowie SN wybrani według nowych zasad są w pełni umocowani do orzekania, a prowadzenie przez składy z ich udziałem spraw nie pozbawia podsądnych prawa do sądu. – pisze o podjętej 10 kwietnia  uchwale red. Marek Domagalski w Rzeczpospolitej. To sedno środowej uchwały pełnej izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. O taką uchwałę wnosił też prokurator generalny. Czterech spośród dziesięciu sędziów zgłosiło zdanie odrębne.
Cały artykuł można przeczytać tutaj

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments