Sędziowie z Radomia o ściganiu dwóch sędziów SO w Radomiu, o słowach premiera i o tzw. reformie

5
(1)

UCHWAŁA Nr 1 ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 15 lutego 2019 roku

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości – Dariusza Pawłyszcze, wynikających z jego pisma z dnia 24 stycznia 2019 roku, DKO-IV-071-22/18, a dotyczących sędziów Sądu Okręgowego w Radomiu – Grzegorza Wójtowicza i Macieja Gwiazdy.

Zdziwienie nasze budzi brak konkretyzacji zarzutów wobec nich, jako Przewodniczących Wydziałów, przy jednoczesnej sugestii wyciągnięcia w stosunku do nich daleko idących konsekwencji służbowych. Według naszej najlepszej wiedzy, w trakcie akcji protestacyjnej pracowników sądów w grudniu 2018 roku nie miały miejsca żadne okoliczności wskazujące na nieprawidłowości w funkcjonowaniu IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego lub V Wydziału Karnego Odwoławczego. Jest to o tyle istotne, że sytuacja związana ze wskazanym protestem w równym stopniu odnosiła się do wszystkich Wydziałów Sądu Okręgowego w Radomiu, jak również innych sądów.

Z niewiadomych przyczyn działania Dyrektora Dariusza Pawłyszcze skierowane są jedynie do sędziów Grzegorza Wójtowicza i Macieja Gwiazdy. Nieznane są również powody, które w związku z zaistniałą sytuacją skłoniły Ministra Sprawiedliwości do wystąpienia do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z żądaniem podjęcia wobec nich czynności wyjaśniających.

Uważamy, że wskazane działania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości są nieuzasadnione, arbitralne i pozbawione jakichkolwiek podstaw.

 

UCHWAŁA Nr 2 ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 15 lutego 2019 roku

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu wyraża oburzenie słowami Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, zawartymi w wywiadzie dla francuskiego dziennika „Le Figaro”. Dotyczy to rzekomego trawienia polskiego systemu sądowniczego przez korupcję, jego wypełnienia przez sędziów, mających na sumieniu różne występki popełniane w czasach komunizmu oraz jego niewydolności.

Wypowiedzi te nie mają pokrycia w faktach w każdej ze wskazanych wyżej kwestii. Nie zostały poparte żadnymi danymi, czy choćby przykładami. Stawiają jednak w złym świetle całe środowisko sędziowskie i są dla niego obraźliwe. Podważają także autorytet Państwa, które reprezentuje również Prezes Rady Ministrów.

Potępiając wszelkie przejawy korupcji we wszystkich dziedzinach życia publicznego przypominamy, że jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego jest indywidualizacja odpowiedzialności karnej. Dotyczy to także odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Oznacza to, że każdy, kto popełnił przestępstwo lub przewinienie dyscyplinarne, powinien ponieść odpowiedzialność z tego tytułu. Nie może to jednak być podstawą zarzutów wobec całej grupy zawodowej przedstawicieli trzeciej władzy.

Zwracamy uwagę, że za aktualne pogorszenie sytuacji sądów powszechnych winę ponosi w głównej mierze Minister Sprawiedliwości. Poprzez długotrwałe zaniechanie doprowadził on bowiem do nieobsadzenia 745 etatów sędziowskich. Z jednej strony spowodowało to wydłużenie średniego czasu rozpoznania spraw sądowych, z drugiej zaś nadmierne obciążenie pracą wielu sędziów. W trakcie swego urzędowania Minister (podległy bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów) nie zdołał nawet poprawić sytuacji urzędników sądowych, co spowodowało ich protesty.

 

UCHWAŁA Nr 3 ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 15 lutego 2019 roku

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu stoi na stanowisku, że zmiany dokonywane od ponad trzech lat w sferze sądownictwa i związanych z nim organów nie są reformą. W żadnej mierze nie przyczyniają się bowiem do poprawy jego funkcjonowania. W żaden sposób nie rozwiązują problemów wymiaru sprawiedliwości, a wręcz je generują. Doprowadziły m.in. do zdeprecjonowania rangi i roli Trybunału Konstytucyjnego oraz upolitycznienia wyboru sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa. W dużej mierze zmiany te sprowadzają się do obsady ważnych funkcji w sądach wszystkich szczebli i innych instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości według uznaniowych decyzji politycznych.

Z głębokim smutkiem stwierdzamy, że organ pełniący funkcje Krajowej Rady Sądownictwa nie wypełnia swych obowiązków wyrażonych w art. 186 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ponadto sposób wyboru członków tego organu będących sędziami powoduje, że wbrew konstytucyjnym wymogom nie są oni reprezentantami środowiska sędziowskiego.

Szczególnym niepokojem napawają nas działania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców. W znacznej mierze noszą one znamiona szykan, skierowanych przeciwko sędziom krytykującym wprowadzane zmiany, biorącym udział w debacie publicznej, czy po prostu w działaniach edukacyjnych na rzecz społeczeństwa. Tym samym wyrażamy nasze wsparcie dla sędziów, których dotykają takie działania.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments