Apel sędziów sądów powszechnych do sędziów Trybunału Konstytucyjnego

0
(0)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoznania sprawy o sygn. akt P 4/18.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt XIII 1 U 326/18, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270) oraz zmienionej nią ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, ze zm.).

Od ponad roku sprawa nie została skierowana na rozprawę. Dalsze uchylanie się Trybunału Konstytucyjnego od jej rozpoznania – co istotne w składzie wolnym od wad prawnych – pogłębia negatywne i nieodwracalne skutki dla licznych uczestników postępowań sądowych w całym kraju. Staje się powodem wielu ludzkich tragedii, naraża Państwo Polskie na przyszłe negatywne konsekwencje prawne.

SSP „Iustitia”

Od Redakcji: Być może powodem zwłoki jest ostatni z zarzutów wobec ustawy: tryb jej uchwalenia:

„Dalsze zarzuty dotyczyły prawidłowości uchwalenia wskazanych przepisów ustawy nowelizującej w III czytaniu w dniu 16 grudnia 2016 r., podczas tej części posiedzenia Sejmu, która miała miejsce w Sali Kolumnowej. Skarżąca powołując się na szereg opinii konstytucjonalistów w tym sporządzonych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych i na zlecenie Kancelarii Prezydenta wskazywała na niezgodności procesu legislacyjnego ze standardami konstytucyjnymi związane z poważnymi wątpliwościami co do kworum podczas obrad i przeprowadzonych głosowań, oraz co do poprawności podanych wyników głosowań a nadto naruszeniami praw posłów opozycji, polegających na uniemożliwieniu posłom zgłaszania wniosków formalnych, a nawet wstępu do Sali Kolumnowej podczas obrad, jak też niejawnego dla mediów i obywateli przebiegu obrad.”

Wydarzenia 16 grudnia 2016 roku w Sejmie, dowcipnie zwane przez obóz rządzący „próbą puczu” były udokumentowanym przez opozycję i media zamachem na demokratyczne procedury. Wydaje się, że do czasu, aż osoby kierujące pracami Trybunału Konstytucyjnego nie otrzymają zezwolenia centralnego ośrodka władzy, żadna z nich nie weźmie do ręki tego gorącego kartofla.

(Piotr Rachtan)

P_4_18_sp_2019_01_24_ADO
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments